Får jag grilla idag?

Just nu är det mycket torrt i markerna och därför är det ett generellt eldningsförbud i hela Stockholms län. I Tyresta nationalpark har vi särskilda iordningsställda grillplatser och där får du grilla, men endast med grillkol!
Läs mer

Kapitel 5: Ligghall och fårhus

(2014-07-02) Nu är ligghallen och fårhuset slutbesiktigade. Vi är också i full gång med markarbeten som är nära kopplade till projektet.
Läs mer

"Naturen som formgivare"

Caféet i Tyresta By 3 juni – 31 juli. Haningefotografen Björn Lundblad visar närbilder av naturens former.       Björn berättar om utställningen: 1983 stötte jag på Karl Blossfeldt för första gången, det var Mira bildarkiv i Stockholm som hade utställningar med inspirerande fotografer.
Läs mer

Sommarguidning på Urskogsstigen

Tisdag-söndag, t.o.m. 17 augusti, kl. 13.00-15.00. Kostnad: 60 kr. Ett landskap som har gått från historisk havsbotten till skärgård och vidare till urskogens hällmarker.
Läs mer

Slunga honung!

Söndag 3 augusti kl. 13.00-16.00. Samling vid naturum. Kostnad: 200 kr. Föranmälan 08-745 33 94. I Europa har biodling pågått i nästan 2000 år.
Läs mer

Spelmansstämma i Tyresta

Lördag 23 augusti. Start kl. 13.00. Lokala spelmän och dansare bjuder upp till spelmansstämma i Tyresta by, med allspel, scenframträdanden, buskspel och dansstuga.
Läs mer

Bilder från Naturfotovandringen 11 maj

Här ses några av de bilder som deltagarna på årets första naturfotovandring fick till! I naturen finns alltid motiv, det gäller bara att se dem, och ibland att göra något extra med dem.
Läs mer

Öga mot öga – utställning i naturum

T.o.m. 27 juli. Fri entré. Fotograf Jonas Adner visar sex djurporträtt – resultat av tålmodigt väntande och försök att komma djuren nära, men utan att störa.
Läs mer

Kapitel 4: Ligghall och fårhus

(2014-05-30) Nybygget rullar på, slutbesiktning är planerad till 30 juni. I vecka 23 inleder vi dessutom de markarbeten som är nära kopplade till projektet Det handlar bland annat om dränering av olika slag och matning av el, vatten och avlopp till ytterligare kompletterande byggnader – bland annat en toalett.
Läs mer