Jubileumsvandring: Från Tyresta by till kusten på cykel

Två personer cyklar på grusväg omgivna av gräs och träd

Söndag 19 augusti, kl. 11.00-16.00. Längd: 16-22 km beroende
på förutsättningar., Samling vid naturum. Pris: 100 kr.
Föranmälan till tel 08-745 33 94.

Vi tar egna cyklar och susar på grusvägar genom skogen ut mot Östersjökusten vid Åva och Ängsudden, med utsikt över Vissvassfjärden. Om vi orkar, tar vi oss tillbaka via Stormyra på grusvägen genom storskogen på gränsen mellan nationalpark och naturreservat, en synbar gräns i naturen.

Dela