Lördagsguidningar kl. 11-13

April – oktober, lördagar kl. 11.00-13.00.
Kostnad: 80 kr. (barn halva priset).

Kunniga guider tar dig in i Tyrestas urskog. Ett rullande schema växlar mellan tre olika teman april – oktober:

Den stora skogsbranden.

Brandområdet från 1999.

Första lördagen varje månad. Samling vid Bylslätts eldplats (vid stora bron), avslut halvvägs på Bylsjöslingan. Längd: 8 km, varav 3-4 km med guide.

Kanske var det närheten till storstaden, eller att det var en tämligen nyinrättad nationalpark, som gjorde att branden i Tyresta nationalpark 1999 fick så stor uppmärksamhet i massmedia.

Tyresta brandområde har blivit ett intressant fullskaleexempel på vad som händer i naturen efter brand – som förr i tiden när skogsbränder, orsakade av blixtnedslag heta sommardagar, var ett naturligt inslag i skogarnas kretslopp.

Bäverns flit vid Bylsjön. (Framkomligt även med rullstol och barnvagn).

Bäverns flit vid Bylsjön. (Framkomligt även med rullstol och barnvagn).

Andra lördagen varje månad. Samling vid naturum, avslut vid Sävkärr. Längd: 5 km, varav 2 km med guide.
Bävern är minst sagt idog i sina strävanden att dämma upp rinnande vatten. Det syns! Vi tittar på bäverdämmen, mäktiga träd som gnagts av och hyddorna runt Bylsjön.

Döden är levande i urskogen.

Urskog, hällmark och sprickdalar.

Tredje lördagen och efterföljande (fjärde och i förekommande fall femte lördagen) varje månad. Samling och avslut vid naturum.
I en urskog finns mer död ved än någon annanstans – tillgänglig för mängder av småkryp och svampar. Vi lär oss vad som kännetecknar en riktigt gammal skog.

Facebooktwitterlinkedinmail