Naturen som spegel och sammanhang

Ansikte som tittar ut över en sjö med en ö

Lördag 25 augusti, kl. 14-17: Pris: 200 kr. Samling vid naturum.
En eftermiddag med Henrik Hallgren, författare och lärare i ekopsykologi, där du genom enkla och berörande övningar knyter an till naturen. Inom psykologin betonas hur viktigt det är att bli speglad av andra för en hälsosam emotionell och kognitiv utveckling. Det blir alltmer uppenbart att detta inte bara gäller i relationen till andra människor. Att spegla oss i naturens vildhet hjälper oss att upptäcka vår inre, vilda natur.

Dela