Tillgänglighet

Tillgängliga besöksmål i Tyresta by:

Tillgänglighet

Naturum Nationalparkernas hus

I naturum finns rullstolshiss, och en av entréerna fungerar bra när många med rullstol kommer samtidigt. Rullstols-WC finns. Utställningen lämpar sig väl för personer med syn- och/eller hörselnedsättningar. Ljudsekvenser ger besökaren stämning från våra olika naturtyper och en mängd snidade naturdetaljer kan man känna på med händerna.

Caféet i Tyresta

Caféet i Tyresta by är inrymt i en gammal byggnad. Personalen kan ta fram en ramp för att du ska kunna ta dig ner i caféet med både rullstol, permobil och barnvagn. Rullstols-WC finns på gårdsplanen intill, samt vid naturum Nationalparkernas hus.

Lanthandeln i Tyresta by

Vid lanthandeln är det lätt att ta sig fram till grillplatsen. In till lanthandeln är det en liten tröskel, med ramp. Inne går det också att vända en rullstol.

Raststugorna

Två raststugor finns i Tyresta by – en av dem får man ha med sig hund i. Hundraststugan har lägre tröskel och kan vara tillgänglig med rullstol men dörren är smal, ca 80 cm.

Vandringsleder: Barnvagnsslingan, 5 km

Barnvagnsslingan är fin att gå med rullstol, permobil och barnvagn. Ett brantare parti på slingan nära Tyresta by gör att ledsagare behövs för rullstol.
En avstickare från Barnvagnsslingan leder upp till Årsjöns södra spets. Man når däremot inte fram till grillplatsen.

Begränsad tillgänglighet i Tyresta by:

Drängstugan

Hög tröskel i entrén gör det svårt att ta sig in med rullstol.

Övriga nationalparken och naturreservatet:

Vandringsleder/skogsvägar

I norra delen av Tyresta naturreservat finns omfattande skogsbilvägar som också lämpar sig väl för en utflykt med rullstol. På Tyrestas karta syns dessa vägar som rödbruna linjer (heldragna eller streckade) och benämns bilväg/sämre bilväg eller traktorväg/cykelväg. På detta vägnät kan du i nationalparken nå ända till Långsjöns, Stensjöns och Lanans eldplatser samt i naturreservatet till Övre kärret, Tyresö-Flaten och Långsjön.

Åva Kiosk

Åva kiosk ligger behändigt intill Åvavägen och är lätt att ta sig till med rullstol.

Eldplatser

Eldplatser som är tillgängliga med rullstol är:

  • Tyresta by (intill Dahlgrensgården)
  • Lycksjövägen
  • Bylslätt
  • Bylsjön
  • Långsjön
  • Stensjön
  • Lanan
  • Stensjödal