jav-legend

Påsklov i Tyresta

Allt i Tyresta by är öppet hela veckan 8 – 17 april, även måndagarna!

Klimatvågen – väg dina klimatutsläpp!

Interaktiv utställning lördag 8 april – söndag 23 april.
Prova själv eller med hjälp av naturvägledare. Hur och var du bor, vad du äter, hur du reser, och vad du köper. Allt avgör hur stor klimatpåverkan ditt liv har. Mät på ett roligt sätt och få reda på hur du lätt kan minska din egen inverkan på vårt klimat.
Arrangör: Utställningen är framtagen inom ramen för Stockholms stads projekt ”Klimatsmarta Stockholmare”.

Tyresta by

Se djuren vid Tyresta gård. Mysiga brasor vid Dahlgrensgården. Ta med korv och tändstickor, ved finns. Vid Lanthandeln kan du köpa korv att grilla vid deras öppna eld. Mumsiga bullar i Caféet i Tyresta by. Tjäderstigen – äventyr för barn och unga. Allemansråttans stig – lätt om allemansrätt!