jav-legend

Pilgrimsvandring för en dag

Tyresta by – Tyresö kyrka

Lördag 15 april kl. 10.00 – ca 17.00. Samling vid naturum, Tyresta by. Avslut vid Stockholms Pilgrimscentrum, Kyrkvägen 6, intill Tyresö kyrka.

Vi vandrar med pilgrimens "sju nycklar" som blir en enkel introduktion till vad pilgrimsvandring kan handla om i vår tid. Naturum ger en kort presentation av Tyresta innan vandringen börjar. Ingen kostnad, ta med egen matsäck för dagen.