Tillfälligt stopp för SL:s busstrafik till Tyresta by t.o.m. 30 september

Vårt arbete med att bygga om huvudentrén till Tyresta nationalpark fortsätter, alltså den vid Tyresta by. Den ska bli tydligare och attraktivare på många sätt.

Nu har turen kommit till att åtgärda vändplanen och platsen intill den. Vändplanen blir kvar men förskjuts, det blir ny kantsten, busshållplatsen flyttas till andra sidan vägen mittemot den befintliga och det blir ett gångstråk mellan parkeringen och den nya informationsplatsen. Med mera!

Det gör att vi tyvärr måste stänga av vändslingan för trafik en tid. Det innebär i sin tur att SL:s ledbussar inte kan vända i Tyresta by. Därför kommer bussturerna dit att ställas in mellan den 29/8 och den 30/9. Alla SL:s bussar vänder då i Svartbäcken, och våra besökare måste promenera drygt 3 kilometer på gångvägen därifrån till Tyresta by.

Vi beklagar de olägenheter detta kommer att medföra för de som vill besöka Tyresta, men vi får trösta oss – och er – med att det kommer att bli riktigt bra när ombyggnaden är klar.

Vanliga charterbussar på upp till 12 meters längd kommer att kunna backvända in på parkeringen från sin vanliga uppställningsplats i bussfickan längs vägen. Så de kan fortsätta trafikera Tyresta by. Vi skyltar om detta på plats.

Och tills vidare kommer behörig trafik till Tyresta by att kunna köra förbi vändslingan.

Facebooktwitterlinkedinmail