Tillfälligt stopp för SL:s busstrafik till Tyresta by t.o.m. 30 oktober

Tyvärr måste vändslingan för bussar i Tyresta by vara avstängd till och med 30 oktober. Anledningen är att leveranserna av material till ombyggnaden av den nya nationalparksentrén av olika skäl är försenade. Då SL:s ledbussar därmed inte kan vända i Tyresta, kommer de denna tid fortsätta att vända vid Svartbäckens hållplats. Besökare till Tyresta by måste gå ca 3 km på gångvägen därifrån till Tyresta by. Vi beklagar de olägenheter detta medför för våra besökare.

Vanliga charterbussar på upp till 12 meters längd kan fortsätta att trafikera Tyresta by. De kan som SL:s raka bussar backvända mot parkeringen från uppställningsplatsen i bussfickan längs vägen. Vi informerar om detta på plats.

Facebooktwitterlinkedinmail