Vargen i Tyrestaområdet


Vargspår i Tyresta naturreservat.
Foto: Stiftelsen Tyrestaskogen

 

Den unga vargtik som rört sig på Södertörn sedan början av juni finns fortfarande kvar. Flera observationer finns från både Tyresta nationalpark och naturreservat, inklusive Tyresta by och dess närområde. Vargen har också setts åt Gålö, Västerhaninge och Dalarö. En analys av vargspillning från Tyresta visade att vargen då hade ätit rådjur, något som det finns gott om här tillsammans med många andra vilda bytesdjur.

Södertörnsvargen fotograferad i Tyresta nationalpark.
Fotograf: Dan Gustafson, Mörby gård

(2017-09-22) Varg är en del av vår svenska fauna. Den är en sällsynt och rödlistad (i hotkategorin sårbar) djurart som är skyddad i Tyresta nationalpark och naturreservat. Och att möta en varg i naturen är en ovanlig och för många en mäktig upplevelse, som Tyresta nu för första gången kan ge möjlighet till. Tyresta är tillsammans med Tiveden och Fulufjället de enda svenska nationalparker som det för närvarande förekommer varg i. (I Fulufjället finns ett revirmarkerande par och Tiveden är en del att ett större revir med ett vargpar.)

Förekomst av varg kan också skapa oro och rädsla hos människor. Man ska ha respekt för vargen, men dess farlighet ska inte överdrivas. I Sverige, som nu har över 300 vargar, har ingen människa angripits på nära 200 år (och då var det en varg som var uppfödd i fångenskap och släppts fri). Se mer information om vargens farlighet och broschyren "Om du möter en varg".

Det har hänt att varg angripit och dödat lösa hundar, främst i samband med jakt. Angrepp på kopplade hundar är ytterst ovanligt, så fortsätt som hundägare att respektera koppeltvånget i Tyresta nationalpark och naturreservat. Läs mer i broschyren "Hur gör jag om min hund och jag möter en varg i skogen?".

Stiftelsen har en nära dialog med Länsstyrelsens rovdjursexperter, som noga följer utvecklingen i Tyresta och på Södertörn generellt. Utgångspunkten är Länsstyrelsens förvaltningsplan för rovdjur i Stockholms län som anger att rovdjur ska finnas långsiktigt i länet. Vargens utbredning i länet ska enligt planen ske naturligt och att den ska förvaltas med hänsyn till andra intressen.

Vi arbetar nu för att på bästa sätt förebygga rovdjursangrepp på våra egna tamdjur. Den tredje september dödade vargen ett av Stiftelsens får och skadade två andra så de måste avlivas. Vi rovdjurssäkrar därför våra stängsel till de hagar där vi håller får. Vi har sökt pengar för detta från Länsstyrelsen. I avvaktan på att stängslen blir klara, har vi övervakning av våra fårhagar nattetid med hjälp av volontärer och egen personal. Flera volontärer kommer från Rovdjursföreningen.

Vi kommer tills vidare inte att redovisa rapporter om varg i Tyresta bland naturobservationerna på hemsidan, på grund av svårigheterna att kvalitetssäkra dem. Vi hänvisar istället till att ni rapporterar era vargobservationer på Rovobs.se. Då får Länsstyrelsen en helhetsbild över vargobservationer i länet och kan kontakta uppgiftslämnarna för uppföljning och kvalitetssäkring. På Rovobs kan alla gå in och se aktuella rovdjursobservationer i Stockholms län.

Länkar för mer information om rovdjur och vargar:

Länsstyrelsen i Stockholms län
» Att rapportera och se rovdjursobservationer
» Förvaltningsplan för rovdjur

Viltskadecenter på SLU
» Om du möter en varg

Rovdjurscentrat De 5 stora
» Artfakta om varg
» Om vargens farlighet
» Om att möta en varg när man har med hund

Svenska rovdjursföreningen
» Om arbetet för rovdjurens rätt och att öka förståelsen för dem

Facebooktwitterlinkedinmail