Höstens färger

Höstens färger

Fotoutställning 1 december t o m 21 februari 2020.

I oktober anordnade Zoom Fotoresor en fotokurs i Tyresta nationalpark, med landskapsfotografen Claes Grundsten som ledare. Motiven kommer från urskog och hällmarker vid Årsjön, kustnära ädellövskog på Stavholmen, samt vattendrag och sjöar vid Stensjödal. Deltagarnas bilder ställs ut i naturum under vintern.