Höstens färger

Fotoutställning december 2018 – februari 2019, med vernissage den 2 december under ljusfesten.

I oktober anordnade Zoom Fotoresor en fotokurs i Tyresta nationalpark, med landskapsfotografen Claes Grundsten som ledare. Deltagarnas bilder ställs ut i naturums filmsal Bio Borealis under vintern. Motiven kommer från urskog och hällmarker vid Årsjön, kustnära ädellövskog på Stavholmen, samt vattendrag och sjöar vid Stensjödal.

Dela