Höstens färger

Fotoutställning i naturum t.o.m 22 februari 2019.

Högklassiga bilder från deltagarna i Zoom Fotoresors fotokurs i Tyresta nationalpark, ledd av landskapsfotografen Claes Grundsten. Motiven kommer från urskog och hällmarker vid Årsjön, kustnära ädellövskog på Stavholmen, samt vattendrag och sjöar vid Stensjödal.

Dela