Jonas Ekstrand ny nationalparkschef för Tyresta

Nu är det klart att Jonas Ekstrand blir ny chef för Tyresta nationalpark, tillika Vd för Stiftelsen Tyrestaskogen som förvaltar nationalparken och omgivande naturreservat. Jonas efterträder nuvarande nationalparkschef/vd Per Wallsten, som går i pension i höst efter 13 år i Tyresta.

Jonas Ekstrand har en biologexamen vid Stockholms universitet och djupa rötter i Tyresta. Han var en av initiativtagarna till arbetsgruppen ”Rädda-Tyresta-Åva” som på 1970- och 80-talet drev ett framgångsrikt opinionsarbete för att få Tyrestas urskogsområde avsatt som naturreservat och sedermera ombildat till nationalpark. Det tackar vi för!

Jonas höll stövlarna leriga som distriktsordförande i Fältbiologerna, har arbetat som forskare och entreprenör och har lång erfarenhet som chef och ledare. Han kommer närmast från en befattning som Vd för SwedenBio, den nationella branschorganisationen för Life Science. Den samlar företag som utvecklar läkemedel, bio- och medicinteknik för att förbättra människors hälsa.

Jonas Ekstrand tillträder den 23 september. Han blir därmed den fjärde i raden som leder Stiftelsen Tyrestaskogens förvaltning: från Curt Matzon 1993 till Peter Westman 2006 och Per Wallsten sedan år 2008.

Jonas Ekstrand, tillträdande chef för Tyresta nationalpark, tillika Vd för Stiftelsen Tyrestaskogen

Jonas Ekstrand, tillträdande chef för Tyresta nationalpark, tillika vd för Stiftelsen Tyrestaskogen.