Årsjön – Stensjön

Vandringsled Årsjön-Stensjön i Tyresta
3 km – Orange markering – Svårighetsgrad: Medel/svår

Leden som går mellan norra Årsjön och Stensjön kunde tidigare betecknas som en medelsvår stig, men i och med branden 1999 ändrade den i viss mån karaktär. Nu går den till stor del genom brandområdets norra del och har därmed blivit något mer svårgången. Leden, som är röjd från fallna träd efter branden, ger vandraren chansen att se brandens fulla påverkan på skogen. Här finns allt från brända mossar och hällmarker till områden som drabbades av kronbrand samt ravinen ned mot Löpanträsk där branden och stormarna helt gjort om landskapet. Sträckan mellan Årsjön och Stensjön är cirka 3 km och försedd med nya markeringar där den går genom brandområdet.