Åvaträskslingan

Åvaträskslingan5 km – Gul markering – Svårighetsgrad: Medel

Den här slingan, som är 5 km lång, ligger i området östra del, söder om Åva. Den är gulmarkerad och går till stor del på Sandemars marker. Terrängen är något omväxlande, skogsbruk och hyggen förekommer. Kombineras med fördel med Kustledens östligaste del längs Åvavikens södra strand. En annan vandringsled förbinder denna slinga med Sandemar vid Dalarövägen. I augusti 2001 inträffade en omfattande skogsbrand vid Gråhemsmosse, på Sandemars mark söder om gränsen för Tyresta naturreservat. Brandområdet ligger i sin helhet innanför Åvaträskslingan.