Fågelstigen

Fågelstigen

Klicka på bilden för att läsa informationsskylten som pdf (400 kb)

Klicka på bilden för att läsa informationsskylten som pdf (400 kb)

Fågelstigen är 800 meter lång och leder till Tyrestas restaurerade fågelsjö och dess nybyggda fågeltorn. Här har du också utsikt över Tyresta bys hagmarker. 2012 dämdes Tyrestas gamla viltvatten upp igen för att bilda en ny fågelsjö. Intill denna finns också ett fågeltorn som en fin målpunkt nära Tyresta by. Stigen leder genom skogen sista biten för att störa fåglarna så lite som möjligt.

Fågeltornet
Nära och fint besöksmål. Arkitekten bakom fågeltornet heter Per Liedner och har också ritat naturum Nationalparkernas hus, våra eldplatser och vindskydd, samt vildmarkstoaletten vid Årsjöns vindskydd. I fågeltornet finns en Obsbok där du kan skriva upp vad du sett för fåglar under ditt besök.

Hitta till leden
Gå genom Tyresta by, förbi stallet och förvaltningens kontor. Följ den grusade bilvägen förbi Groddammen åt höger. Skyltning visar sedan vägen längs Fågelstigen. Man kan vid sjön sikta t ex knipa, årta, sothöna och trana.