Fornborgsslingan

Fornborgsslingan i Tyresta
6 km – Grön/vit markering – Svårighetsgrad: Medel/svår

Från Stensjödal, där det finns en väl tilltagen parkering, utgår Fornborgsslingan som leder runt Stensjön. Leden är 6 km lång. Öster om Lanan och väster om Stensjön och Lanan löper stigen genom delar av skogsbrandsområdet från 1999.

Observera att detta är vår mest krävande runda och att du bör vara i god fysisk kondition. Stigen går genom kuperad terräng med flera branter.

Rastplatser finns på tre ställen: vid mjölnarbostaden i Stensjödal, vid Lanans sydspets och vid Stensjöns nordöstra strand. Slingan följer grön/vit markering på träden. Missa inte att gå upp till fornborgen där du har en strålande utsikt från det branta stupet.