Grodstigen

Grodstigen

Grodstigen är kort, men går runt en hel liten damm. Det är ett dike som går genom hagen intill Tyresta by, som dämts upp för att gynna våra groddjur. Här kan vi förhoppningsvis höra åkergroda, vanlig groda och padda, men också se både större och mindre vattensalamander. Bäst tid att titta hit är i april när grodorna leker.

Hitta till Grodstigen: Gå genom Tyresta by tills du passerat Stallet, Lanthandeln och förvaltningens kontor. Följ den grusade bilvägen tills den svänger höger, och fortsätt ca 150 meter.
Läs mer om grodornas spännande kärleksliv » Information om groddammen (PDF 1 MB).