Hällmarkslingan

Hällmarkslingan i Tyresta
5 km – Gul markering – Svårighetsgrad: Medel

Denna slinga utgår från Tyresta by och har sin huvudsakliga sträckning över de stora, magra talldominerade hällmarkerna , precis som namnet säger. I både de östra och västra delarna finns grillplatser. Slingan, som ligger rakt norr om bebyggelsen i byn, är mycket representativ för Tyrestaskogen som helhet.