Sörmlandsleden

Sörmlandsleden genom Tyresta
13 km – Orange markering – Svårighetsgrad: Medel

Sörmlandsledens tredje etapp går mellan Alby friluftsgård, vid Albysjön i Tyresö, och Tyresta by. Den är 13 km lång och markerad med orange ring runt träden och på vissa ställen med symbolskyltar. Rastplatser finns vid Årsjön och i Tyresta by. Under vandringen från Alby kan man notera hur skogsmiljön förändras. I norr växer mer lövträd som björk och ek liksom hassel.

Efter hand som man tar sig genom reservatet blir barrskogen allenarådande och i nationalparksdelen är det urskogsmässigt. Det kanske vackraste partiet går längs Årsjöns strand. Årsjön som med sina vikar och sund kan påminna en hel del om den tid då området utgjorde en skärgård. Årsjön ingår liksom Bylsjön, som man också passerar, i ett provtagningsprojekt som sedan länge pågår för att mäta bland annat försurningen av våra insjöar. Båda sjöarna är okalkade och Bylsjön är extremt sur med ett mycket lågt PH-värde.