Storskogsslingan

Storskogsslingan i Tyresta
8 km – Grön markering – Svårighetsgrad: Lätt/medel

Storskogsslingan är 8 km lång och den har grön markering där den går efter stigar. Cirka en tredjedel av sträckningen följer det interna vägnätet i nationalparken och naturreservatet. En bra utgångspunkt för denna slinga är parkeringen vid Brakmaren. Leden, som passerar Långsjön, Mörtsjön och Stensjön, är lättgången och mycket givande då den delvis passerar genom underbar gammelskog och delvis går i det gamla odlingslandskapet vid Gammelmyra.