Tyresta by – Stensjödal

Vandringsled Tyresta by - Stensjödal
8 km – Orange markering – Svårighetsgrad: Medel/svår

Om denna vandringsled sades det fram till 1999 att ”den ger en bra bild av naturvärdena i nationalparken”. Efter 1999 med den stora skogsbranden ger den i stället en bra bild av hur oerhört hårt den gamla skogen påverkades av branden. Nu går man på en stig som långa sträckor är röjd med motorsåg. Leden kunde tidigare betecknas som medelsvår men nu måste den bitvis få omdömet ”svår”. Utsatta ställen har spångats. Längden är cirka 8 km och den är märkt med trianglar i orange färg. Närmast Tyresta by har denna led gemensam sträckning med delar av Sörmlandsleden och Bylsjöslingan.