Naturbevakare för en dag

tillsynsman_for_en_dag_s

På beställning, info@tyresta.se. Kl. 8.00-16.00 fredagar. Pris: 750 kr inkl. lunch- och fikakorg från Caféet.

Max en plats per tur. Se Tyresta på ett unikt vis, tillsammans med en av våra naturbevakare. Med bil tar vi oss bland annat till Stensjön och Långsjön, och du får handgripligen hjälpa till när det behövs. Ta på oömma kläder!

Dela