Naturnära Jobb i Tyresta

I Tyresta har ett arbetslag i projektet Naturnära jobb gjort stor nytta för både natur och betesdjur. I somras kunde djuren få nytt bete i skogen efter snabb hjälp med stängsling. Under hösten har arbetslaget också gjort ett gediget jobb med borthuggning av gran som förtätat skogsbryn och gamla hagmarker längs vägen till Tyresta by. Vi i förvaltningen vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt till under året.

I satsningen Naturnära jobb har Skogsstyrelsen och Länsstyrelserna skapat arbetstillfällen för nyanlända och arbetslösa bland annat i skogsbruket.

Projektet var tänkt att pågå även nästa år, men i den budget som riksdagen nyligen beslutat om för 2019 finns det ingen finansiering för arbetsmarknadsåtgärden Naturnära jobb. Därför avslutas den nu, men nyttan av det jobb som gjorts består.

Foto: Erik Hansson natursidan.se.

Dela