Miljöanpassad byggnad

Naturum Nationalparkernas hus är byggt på ett miljöanpassat sätt och med naturliga och återvinningsbara material så långt det är möjligt. Hela stommen är byggd av trä och på taket ligger torv, som bidrar till ett behagligt inomhusklimat. De oregelbundna väggarna, som på utsidan består av obehandlad lärk, följer konturerna av en Sverigekarta.

Golvet är av tätvuxen furu och behandlat endast med linoljesåpa. Väggarnas insida är täckt av granpanel som är vackert målad med äggoljetempera – en blandning av ägg, linolja, vatten, filmjölk och färgpigment. Färgen har blandats på plats och ungefär 1000 ägg, som köpts av bl a bonden i Tyresta, har använts vid målningen.

Huset värms upp med bergvärme och ventilationen är s k fläktförstärkt självdrag. Det innebär att luften förs in via ett källarutrymme, där den förvärms på vintern och kyls på sommaren. När temperaturen ökar i huset öppnas automatiskt ventilationsluckor i taket och luften kan strömma ut.

I samband med att naturum Nationalparkernas hus byggdes, fick Tyresta by också ett nytt biologiskt reningsverk. I anslutning till reningsverket har en våtmark anlagts. Här samlas fosfor och kväve upp, så att ämnena inte ska bidra till övergödningen av Östersjön.