Utställningen

I Sverige finns idag 29 nationalparker. Du är välkommen att uppleva dem alla i naturum Nationalparkernas hus. Våra nationalparker representerar olika typer av svensk natur: Från de lummiga ädellövskogarna och de vidsträckta sandstränderna i söder till de mäktiga fjällområdena i norr med fjäll, barrskog och myr. Allt detta kan du uppleva i naturum Nationalparkernas hus fast i lite mindre skala.

Nationalparkerna i sina naturtyper

Ädellövskog och kulturlandskap finns i söder, sedan följer Myr och våtmark, Kust- och skärgård och Barrskog och längst upp i norr återfinns Fjällen. Det är i dessa landskapstyper som våra 29 nationalparker presenteras i utställningen.

Använd dina sinnen

Utställningen manar till nyfikenhet och du behöver inte ha händerna på ryggen. Använd synen, hörseln och känseln för att uppleva naturen och inspireras av nationalparkerna. Överallt finns luckor att öppna för egna utforskningar och med hjälp av dessa kan du resa genom alla våra nationalparker. Du kommer också att höra ljud som ger dig känslan av att befinna dig i just den landskapstypen. Dessutom får du stifta bekantskap med naturen och dess invånare som tittar fram överallt i utställningen.

Bildspel och film

Längst upp i Lappland visas, med hjälp av tre dataprojektorer, fyra olika bildspel och en film om nationalparkerna och svensk naturvård. Vart och ett tar 15-20 minuter och är gratis. Visas vid förfrågan:

 • Sveriges nationalparker
  11 av landets 29 nationalparker presenteras från söder till norr.
 • Svensk naturvård 100 år
  Sverige var det första landet i Europa som inrättade nationalparker. Sedan dess har naturvården förändrats och blivit allt viktigare.
 • Kronjuveler i norr
  Åtta nationalparker ligger i Norrbotten, följ med till dessa fantastiska områden!
 • Kosterhavet och Ytre Hvaler – vårt gemensamma arv
  2009 bildades Kosterhavets nationalpark i Sverige, och nationalparken Ytre Hvaler i Norge. Bildspelet visar den känsliga artrikedomen under havsytan.
 • Tyrestas själ
  En stillsam berättelse över gammelskogen och dess invånare (en film av Thure Wikberg 2016).

Fördjupning

I huset finns en pekdator och ett bibliotek med referenslitteratur. I datorn hittar du mer information om nationalparkerna, den svenska naturen och om Tyresta nationalpark. Här finns också Allemansrättsspelet, fågelspelet och en hel del annat att fördjupa sig i. Sätt dig ner i vår lilla soffgrupp och läs i några av husets böcker. Du kanske vill slå upp en fågel, blomma eller svamp.