Observationer

Har du hört eller sett något i Tyresta nationalpark och naturreservat? Årets första uggla, ett tidigt vårtecken, intressanta spår? Vem som helst kan lägga in sina observationer och det finns möjligheter att ta del av andras fynd i Tyrestaområdet.

Du rapporterar dina observationer genom att skicka in uppgifter via någon av länkarna här intill. Tänk på att sortera in din observation under någon av kategorierna fåglar, växter, svampar, småkryp, däggdjur, grod- och kräldjur eller övriga observationer.

Vår administrator kommer efter genomläsning att publicera din observation här på tyresta.se.

Tack för din medverkan!