Frågor & svar

Här har vi sammanställt några vanliga frågor om Tyresta och besvarat dem.

Var finns bra information om Tyresta nationalpark och naturreservat och om Hammarbergets naturreservat?

Jo, här! Du som har funnit vår webbplats kan hitta svar på det mesta i fråga om Tyresta just här. Informationen kompletteras och aktualiseras fortlöpande.

Grundläggande information finns på en speciell Tyrestakarta i skala 1:25.000. Den kostar 30 kronor och finns i Nationalparkernas hus, kaféet i Tyresta by, kiosken i Åva, kommunernas receptioner i Haninge och Tyresö liksom i kartbutiken mitt emot Centralen på Vasagatan i Stockholm och givetvis på Stiftelsen Tyrestaskogens kontor i Tyresta by. På kartans baksida finns all den viktigaste informationen samlad: naturvärden, aktivitetstips, vilka allmänna bestämmelser som gäller, m m.

Vid nationalparksentrén vid parkeringen i Tyresta by finns en utomhusutställning som rekommenderas och det finns också upplysningar om Tyresta att hämta i naturum Nationalparkernas hus.

Även vid de andra stora entréerna till parken finns informationstavlor med de viktigaste bestämmelserna och upplysningarna.

Hur tar man sig till Tyresta?

Information om hur du hittar till Tyresta finner du under Hitta hit.

När har naturum Nationalparkernas hus öppet?

Öppettider hittar du här.

När har Caféet i Tyresta öppet?

Öppettider hittar du här.

Hur stor är nationalparken?

Nationalparken är 1.970 hektar (ha) stor, varav 1.880 hektar är land och 90 hektar är sjöar. Av landarealen är 1.816 hektar skog, 62 hektar öppen myr och 2 hektar äng. Skogen består till övervägande del av barrskog med stora delar så kallad hällmarkstallskog. Vissa av delar av parken betecknas som urskog. Mest orört är det i väster.

Naturreservatet är 2.730 hektar stort. 2.400 hektar land och 330 hektar hav. Skogen i parken och reservatet uppgår tillsammans till totalt 3.916 hektar. Reservatet innehåller mycket mer övrig mark än nationalparken och åtskilliga hektar är odlad mark och betesmark, båthamnar med mera. Skogen i naturreservatet skall utvecklas fritt för att också den på sikt bli mer urskogslik.

Till området hör också det separata naturreservatet Hammarberget vid Kalvfjärden. Hela det område som Stiftelsen Tyrestaskogen administrerar sträcker sig drygt 11 kilometer fågelvägen i öst-västlig riktning mellan kusten och Svartbäcken och i nord-sydlig riktning åtta km mellan Nyfors och Kvarnmossen.

Var får man göra upp eld?

I Tyresta får du elda vid de iordningsställda eldplatserna. De är tydligt markerade på Tyrestas karta, och ingen annanstans är eldning tillåten. Ved finns utlagd i vedlårar i närheten av varje eldplats. Detta gäller i både naturreservatet och i nationalparken.

Tänk på att:

 • Du måste alltid släcka elden noggrant efter dig.
 • Engångsgrillar får inte användas.
 • Under längre perioder av torr väderlek kan det bli totalt eldningsförbud även i Tyresta nationalpark
  För aktuell information om brandrisken i Tyresta, ring 08-741 00 10.
 • Var försiktig!

Kan man hyra mjölnarbostaden i Stensjödal?

Stiftelsen Tyrestaskogen har möjlighet att erbjuda övernattning en eller flera nätter i den gamla mjölnarbostaden Stensjödal. Huset som ligger vid Åva i Tyresta nationalpark byggdes i början av 1800-talet i korsvirkesstil i två våningar. Det ligger vid Nedre dammen som kantas av tät storskog. Framför huset breder en äng ut sig, med tältmöjligheter. Den angränsande skogen genomkorsas av stigar och vandringsleder av varierande längd och med olika mål. Längs lederna finns vindskydd och eldplatser.

» Läs mer.

Kan man hyra soldattorpet Styvnäset?

Stiftelsen Tyrestaskogen har möjlighet att erbjuda övernattning veckovis eller över helg i det gamla Soldattorpet Styvnäset. Torpet som är från 1700-talet har enkel standard. Det ligger mycket naturskönt vid Gränöfjärden, strax utanför Åvaviken norr om Dalarö.

» Läs mer.

Var kan man övernatta i tält?

Enskilda personer får i nationalparken övernatta vid eldplatserna. I naturreservatet är det tillåtet med tältning en natt för enskilda personer – ej grupper – om man tar hänsyn till natur och boende i området.

Grupper kan boka in sig för tältning vid lägerplatsen i Stensjödal. Här finns soptunnor och toaletter. Ring Stiftelsen Tyrestaskogens kontor, som har telefontid vardagar klockan 8-10, på nummer 08-741 08 76.

Traditionell campingplats finns vid Åva, telefon 08-770 77 13.

Vad finns det att göra i Tyresta by?

 • Ta en fika eller ät en lättare måltid på Caféet i Tyresta.
 • Besök Lanthandeln på Tyresta gård. Här kan du också grilla över öppen eld om du köper korv i lanthandeln.
 • Ponnyridning för barn på Tyresta Gård.
 • Grilla egen mat vid grillplatsen bakom Dahlgrensgården intill Caféet i Tyresta. Ved finns, men glöm inte tändstickor.
 • Naturum Nationalparkernas hus har en utställning om alla Sveriges 29 nationalparker och den svenska naturen. Se bildspel eller delta i någon av alla programpunkter.

Finns det möjlighet att få en guidad tur i nationalparken?

Absolut. Guidningar – allmänna eller mer specialiserade – kan bokas hos naturum Nationalparkernas hus, på telefon 08-745 33 94. Uteguidningar under vardagar inom kontorstid kostar 636 kr/timme inkl. 6% moms. Om guidningen sker utanför kontorstid, dvs kväll eller helg, kostar det 795 kr/timme inkl. 6% moms.

Kommersiell verksamhet inte är tillåten i nationalparken varför det endast är Stiftelsen Tyrestaskogen och naturum Nationalparkernas hus som kan anordna guidningar. Reguljära guidningar i nationalparken och andra programpunkter kan du hitta i vårt aktuella program.

Finns det någon försäljning?

Ja, lanthandeln intill ladugården säljer godis, läsk, glass och korv m.m. Öppettider hittar du här.

I naturum Nationalparkernas hus finns böcker och annat som har anknytning till natur och kultur.

Får man plocka bär och svamp?

Ja, det får man, men bara för eget bruk – inte för att sälja. Får man plocka blommor, då? Inte i nationalparken, men i naturreservatet. Dock givetvis inte fridlysta arter som blåsippa och orkidéer.