Urskogen

Den unika skogen med väldiga träd med 400 år på nacken, ett virrvarr av grenar, rotvältor och multnande träd, ett hem för sällsynta växter och djur – det är Tyrestas urskog. Trots att det bara är någon kilometer till närmaste bostadsområde förmedlar urskogsdelen av nationalparken, norr och öster om Tyresta by, en äkta känsla av vildmark.

Där finner vi stora hällmarker med grova, gamla tallar på både två- och trehundra år som sträcker sig mot ljuset med mäktiga kronor. Ja, den äldsta tall som påträffats i nationalparken är faktiskt över 500 år gammal!

I sprickdalarna där det är näringsrikare växer en högstammig, ofta tät granskog där många av träden når imponerande 30 meters höjd. Granen blir inte lika gammal som tallen men de äldsta kan bli ända uppemot 250 år. Här i dalgångarna är det mörkare och en helt annan känsla än uppe på hällen.

Typiskt för landskapet i Tyresta-området är de många mossar och myrar som finns med karaktärsväxter som skvattram och pors. Det finns också ett tiotal sjöar och tjärnar att vila blicken på, och på berget norr om Stensjön finns också ett av de tydliga spåren av människa i nationalparken. Där ligger resterna efter en fornborg och utsikten är fantastisk över sjön och de djupa omgivande skogarna. Tvärs över sjön syns följderna av 1999 års skogsbrand.

Beträffande synbara spår av människa så finns det bebyggelse på ett enda ställe i själva nationalparksdelen och det är vid Stensjödal där den gamla mjölnarbostaden ligger kvar. Den byggdes år på 1700-talet och hyste mjölnare med familj från början 1800-talet ända fram till ett stycke in på 1900-talet. Resterna efter själva kvarnen, som drevs med vattenkraft, kan också ses vid kvarndammen.

 Den som vill se typiska delar av Tyrestas urskog rekommenderas en vandring längs exempelvis Urskogsstigen, Hällmarksslingan, Bylsjöslingan och Sörmlandsleden. Läs mer om våra vandringsleder.

Dela