Rovdjursavvisande stängsel

Tyresta gård håller betande djur i kulturbetesmarkerna i naturreservatet söder om Tyresta nationalpark.

Under hösten 2017 har Stiftelsen Tyrestaskogen låtit uppgradera delar av elstängslen som omgärdar hagarna till att överensstämma med de riktlinjer som finns för rovdjursavvisande stängsel.

Miljöinvesteringen har delvis finansierats med stöd från Länsstyrelsen Stockholm enligt landsbygdsprogrammet 2014-2020.

EU-flagga: Europeiska jordbruksfonden.