Flygfoto

Branden i Tyresta kommer under en följd av år att dokumenteras på olika sätt. Ett är att flygfotografera med jämna intervall.

Bilden här nedan är tagen från helikopter den 1 juni år 2000, alltså ganska precis nio månader efter brandens utbrott. Riktningen på kameran är nästan rakt från öster mot väster.

I förgrunden nere till vänster vägen som löper mellan Stormyra och Åva gård. Från bildens vänstra kant, ungefär mitt på, kan man skönja Åvavägen.

Sjöarna i förgrunden är Stensjön med den långa Lanan och till vänster om den Nedre Dammen vid Stensjödal. Litet snett till höger om Stensjön ser vi den runda Mörtsjön och till höger om den (väderstrecksmässigt norr) Långsjön. Rakt ovanför Mörtsjön syns Årsjöns tre vattenytor och till vänster om den anas Bylsjön.