Tillgänglighet

Tyresta by

Tillgänglighet

Huvudentrén till Tyresta nationalpark

Under 2018 öppnar den nya huvudentrén till Tyresta nationalpark, belägen i Tyresta by. Ett gjutet betongstråk löper över ängen bort mot skogsbrynet, där nationalparken börjar. En träspång leder sedan vidare till en mindre samlingspunkt i anslutning till den porlande Bylsjöbäcken. Helt och hållet anpassat för rullstolsburna.

Naturum Nationalparkernas hus

I naturum finns rullstolshiss, och en av entréerna fungerar bra när många med rullstol kommer samtidigt. Rullstols-WC finns. Utställningen lämpar sig väl för personer med syn- och/eller hörselnedsättningar. Ljudsekvenser ger besökaren stämning från våra olika naturtyper och en mängd snidade naturdetaljer kan man känna på med händerna.

Caféet i Tyresta

Caféet i Tyresta by är inrymt i en gammal byggnad och är tillgänglighetsanpassat. Rullstols-WC finns på gårdsplanen intill. Den grusade planen kan göra det lite tungt att köra rullstolen själv.

Tyresta gård och lanthandeln

Man tar sig lätt runt hela gårdsområdet med rullstol, där det även finns en lanthandeln, grillplats för köpekorv samt rullstols-WC.

Raststugorna

Två raststugor finns i Tyresta by vid Dahlgrensgården – en av dem får man ha med sig hund i. Hundraststugan har lägre tröskel och kan vara tillgänglig med rullstol men dörren är smal, ca 80 cm.
Drängstugan – begränsad tillgänglighet
Hög tröskel i entrén gör det svårt att ta sig in med rullstol.

Nationalparken och naturreservatet

Vandringsleder: Barnvagnsslingan, 5 km

Barnvagnsslingan är fin att gå med rullstol, permobil och barnvagn. Ett brantare parti på slingan nära Tyresta by gör att ledsagare behövs för rullstol. En avstickare från Barnvagnsslingan leder upp till Årsjöns södra spets. Man når däremot inte fram till grillplatsen.

Vandringsleder/skogsvägar

I norra delen av Tyresta naturreservat finns omfattande skogsbilvägar som också lämpar sig väl för en utflykt med rullstol. På Tyrestas karta syns dessa vägar som rödbruna linjer (heldragna eller streckade) och benämns bilväg/sämre bilväg eller traktorväg/cykelväg. På detta vägnät kan du i nationalparken nå ända till Långsjöns, Stensjöns och Lanans eldplatser samt i naturreservatet till Övre kärret, Tyresö-Flaten och Långsjön.

Eldplatser

Eldplatser som är tillgängliga med rullstol är:

  • Tyresta by (intill Dahlgrensgården)
  • Lycksjövägen
  • Bylslätt
  • Bylsjön
  • Långsjön
  • Stensjön
  • Lanan
  • Stensjödal