Slunga honung!

Slunga honung - söndag 3 augusti 2014

Söndag 11 augusti kl. 13-16. Pris: 200 kr. Samling vid naturum.
Föranmälan till info@tyresta.se.
Biodlaren Stefan Fehler visar bikuporna där du lär känna honungsbiet och dess samhälle. Du får också prova på att slunga honung. Slöjhattar finns att låna.