Träd! Nior målar och skriver

Träd! Nior målar och skriver (BIld av Prawny från Pixabay)

Torsdag 25 april–söndag 18 augusti. Utställning i naturum.
Träd är något alla har en relation till. Livets träd, släktträd och arternas utvecklingsträd. Elever i åk 9 vid Lillholmsskolan i Skärholmen har fått i uppdrag att under läsåret associera kring träd. Resultatet visas i naturum under vår och sommar, med runt 50 verk som visar en spännande variation i uttryck.

Dela