Bra att veta inför ert besök

Eftersom ni besöker en nationalpark är det viktigt att känna till våra viktigaste föreskrifter. Till exempel är eldning och tältning endast tillåtet vid rastplatserna. Och man får inte plocka växter, fiska i sjöarna eller sätta upp snitslade banor.

Att ta sig hit är enkelt! Bussarna går en gång i timmen under dagtid. Använd gärna SL:s reseplanerare med Tyresta by som slutdestination. Under maj och september är det många som besöker oss och bussarna kan snabbt bli fulla. Kontakta därför gärna SL.

Bakom Dahlgrensgården (vid caféet) finns en trevlig grillplats. Här finns också två raststugor. I nödfall kan maten köras ned med egen bil – men vi ser helst att ni bär med er det ni behöver. Toaletter finns vid naturum, Dahlgrensgården samt Tyresta gård.

Var också uppmärksam på att Tyresta gård är en arbetsplats med tunga maskiner och djur. Ett stort mått av försiktighet är nödvändigt och respektera eventuella avspärrningar.

Mer information om vilka regler som gäller i området finns här.

Om ni är mer än 50 personer ska ni anmäla ert besök i förväg till naturum, tfn 08-745 33 94 eller info@tyresta.se.