Tyresta gård

Välkommen till Tyresta gård

Gården i Tyresta by drivs som ett traditionellt småjordbruk med växtodling och djurhållning. Vårt främsta uppdrag med gården är att bevara Tyrestas många hundra år gamla kulturlandskap med små flikiga åkrar och stora naturbeteshagar. Vi värnar kulturmiljön och gynnar den biologiska mångfalden.

Här odlas traditionella spannmålssorter och vinterfoder till djuren. Kor, får och hästar växelbetar i hagmarkerna runt byn sex månader om året. På gården finns också ankor, höns, ett par grisar och en nordsvensk häst, alla av gamla svenska lantraser i genbank.

Till Tyresta gård är alla välkomna – hela året.

Alla bondgårdens årstider är härliga på sitt vis, men allra bästa upplevs Tyresta gård i april-maj när massor av lamm kommer till världen och kan ses vid fårhuset inne på gården. I mitten av maj släpps alla får och kor ut i beteshagarna där de går kvar till slutet av oktober. Höns, ankor och grisar håller till vid gården hela året.

Öppettider:

Tyresta gård är gratis att besöka och är öppen nästan varje dag året om:
Måndag-fredag kl. 10-16, lördag-söndag kl. 11-16.

Guidad visning lördagar och söndagar

På helgerna kl. 13.00-13.45 går vi en runda och berättar vad bönder arbetar med och om de olika djuren. Samling vid Lanthandeln. Gratis och ingen föranmälan.

Ponnyridning på söndagar.

Stallet på Tyresta gård erbjuder barn att rida ett varv eller två på volten bakom stallet. Varje söndag kl. 12.00-13.30. Pris 30 kr. Kan ställas in vid alltför ruskigt väder. Ring Karin 070-753 17 69 för besked.

Guidningar för skolor och grupper på Tyresta gård>

Tyresta gård har rustats upp sedan 2014

Tyresta gård ägs av Naturvårdsverket och var i många år utarrenderad. Efter den senaste arrendatorns frånträde bestämdes att gården skulle drivas i Stiftelsen Tyrestaskogens regi. 2014 påbörjades en omfattande upprustning med renovering av befintliga byggnader och uppförande av ligghall för kor, fårhus samt några mindre djurhus. Lantbrukare anställdes och gårdens första kor och får anlände på hösten samma år. I maj 2016 klipptes invigningsbandet och gården öppnades officiellt.