Tyresta på 60 minuter

grupp av människor i urskogen

Guidning lördag, söndag och helgdag samt varje dag på skolloven, kl. 10.15–11.15.

Tid: 60 min. Kostnad: 50 kr/person. Går även att boka, både på svenska och engelska.

Förbered din vandring i Tyresta med en kortfattad guidning av naturum, Tyresta by och en bit av urskogen. På så vis blir det lätt att avgöra vad som passar att göra för just dig och idag.

Dela