Upptäck det vilda livet!

Utställning, december 2018 – februari 2019

Älg, hare, rådjur, vildsvin och gräsand. De är alla del av vårt svenska vilt, och de allra flesta ser regelbundet någon av dem.

I Jägarförbundets utställning om vilda djur, mångfalden i naturen och jakt, kan du lära dig mer om djuren, prova hur det är att vara älg och hur det är att sitta i ett jakttorn.

Dela