Upptäck det vilda livet!

Utställning för barn och vuxna t.o.m. 22 februari 2019

Älg, hare, rådjur, vildsvin och gräsand. De är alla del av vårt svenska vilt, och de allra flesta ser regelbundet någon av dem.

I Jägarförbundets utställning om vilda djur, mångfalden i naturen och jakt, kan du lära dig mer om djuren, prova hur det är att vara älg och hur det är att sitta i ett jakttorn.

Dela