Vårvintertur i Tyresta

Sol över snötäckt skogsglänta

Söndag 10 mars, kl. 13.00–15.00. Längd ca 3 km. Pris: 100 kr. Tyrestafika ingår!
Föranmälan till 08-745 33 94, samling i naturum.
Beroende på underlag och väderlek tar vi en tur i landskapet runt Tyresta by tillsammans. Vi njuter av snön (förhoppningsvis), hagmarkerna, och träden. Kanske de allra tidigaste vårtecknen kan anas, och grönfink och gulsparv börjat sjunga inför häckningssäsongen.

Dela